Начало
За нас
Софтуерни продукти
Хардуерни продукти
Нашите клиенти
Контакти
 


ОБЯВА:

01.02.2013:
Във връзка с изпълнението на ПРОЕКТ BG161PO003-1.1.06-0092 „Екологично захранване на информационни табла в транспорта”, изпълнителят на проекта – „МУСАТ АД” обявява конкурс за попълване състава на групата хабилитирани изследователи с научна степен доктор и висше техническо образование - 1 място.

Пълният текст на обявата, можете да прочетете ТУК

01.12.2012:
Във връзка с изпълнението на ПРОЕКТ BG161PO003-1.1.06-0092 „Екологично захранване на информационни табла в транспорта”, изпълнителят на проекта – „МУСАТ АД” обявява конкурс за попълване състава на групата изследователи по проекта с един софтуерен и хардуерен специалист с висше образование специалност „Компютърни системи и технологии” – бакалавър или магистър, или студенти горни курсове.

Пълният текст на обявата, можете да прочетете ТУК