Начало
Софтуерни продукти
Хардуерни продукти
Нашите клиенти
Контакти
Архив
 

 

МУСАТ ОЗНАЧАВА:

ТРАДИЦИЯ
Фирма МУСАТ /Микропроцесорни устройства и системи за транспорта/ е основана през 1987 година. Вече две десетилетия компанията се специализира в разработването, производството и внедряването на високотехнологични системи за организация и контрол на транспортни паркове: превозни средства на градския транспорт, автобуси, товарни автомобили, автомобили за таксиметрови и маршрутни превози, специализирани превозни средства за почистване, СОТ, ИНКАСО, пожарни, линейки, аварийни коли и други подвижни обекти.

КАЧЕСТВО
Екипът на МУСАТ е реализирал през годините редица системи за управление и контрол на градски транспорт:
· Автоматизирана система за управление и контрол ,,АСУ-АКРУ“ в автобусния транспорт на гр. София /1987/ и на гр. Варна /1992 г./
· Автоматизирана диспечерска система в тролейбусния транспорт на гр. Враца през 1990 г.
· За периода 2001-2005 г. в гр. София фирмата разработва и пуска в експлоатация съвременна, високотехнологична система за мониторинг и управление на столичния градски транспорт ,,АСКУП“, базирана на GPS позициониране. Системата е единствена за страната и уникална по своята същност и мащаб.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
МУСАТ разполага с високо квалифициран персонал в областта на информационните технологии, със собствено производствено звено и звено за гаранционно и извънгаранционно поддържане на изградените системи.

ПРИЗНАНИЕ
Високотехнологичната GPS система “АСКУП” е обявена за ИТ проект на 2005-та година в категорията “Корпоративна организация” в класацията на авторитетното издание COMPUTERWORLD. Професионализмът и традицията на МУСАТ логично довеждат до разработване на собствено ноу-хау, получило признание от патентното ведомство на Република България.

ПАТЕНТИ
Пт.№255864-Германия, Пат.№255065-Германия, Пат.№7773608-Русия, Пат.№37500-България, Пат.№774-България, Пат.№37501-България, Пат.№775-България, Пат.№109122-България, Пат.№107366-България, Пат.№567-България, Пат.№108162-България, Пат.№109129-България, Пат.№109157-България, Пат.№836-България.

   
Пат.№109122-България   Пат.№774-България   Пат.№836-България
   
Пат.№775-България   Пат.№775-България  
Пат.№775-България