За нас
Софтуерни продукти
Хардуерни продукти
Нашите клиенти
Контакти
Архив
 

 

Поглед върху GPS системите
Съвременните GPS системи Ви осигуряват възможност за обективен мониторинг на транспортни средства.
С помощта на 24 спътника в околоземната орбита системите определят местоположението на транспортните средства с точност до 10 м. В реално време.
Революцията в комуникациите позволява транспортирането на информацията бързо и точно между всички компоненти на съвременните GPS системи.
Визуализацията на движението върху електронни карти и информацията, генерирана в реално време, осигуряват бързата и точна намеса в управлението на транспортните и други процеси.
Съвременните GPS системи са мощно средство за обективен мониторинг и ефективно управление. Те гарантират успеха на Вашия бизнес.

Най-мащабния реализиран проект
МУСАТ разработи и внедри високотехнологична система за мониторинг и управление на столичния градски транспорт “АСКУП”, базирана на GPS позициониране. Системата следи над 1000 превозни средства.
Обменът на информация и говор се осъществява по собствена радиомрежа в реално време.
Структурата на "АСКУП" се определя от технически средства и софтуер, обособени на четири нива:
- Бордови компютър "ПРОБОРДКОМ” в превозното средство;
- Информационна система за пътниците “ПРОИНФО” - електронни и спиркови табла в превозните средства;;
- Комуникационни съоръжения за пренос на цифрова информация и говорни връзки “ПРОКОМУНИК”;
- Диспечерски център с технически средства за обработване на информацията, мониторинг на превозните средства и управление на транспортния процес благодарение на уникалния софтуерен продукт “ПРОТРАНССОФТ”.

МУСАТ реализира Вашата система
Уникален е шансът, че Вие получавате Вашата система. МУСАТ ще предостави хардуер и софтуер, който да работи в една система, която да изпълни всички ваши желания. Вие получавате Вашата система. МУСАТ ще предостави хардуер и софтуер, който да работи в една система, която да изпълни всички Ваши желания.
Вие ще определите какво да следи системата, периодиката, обектите, графиците за движение и всички параметри и събития, които имат значение за Вашия бизнес. Накрая ще посочите съдържанието на екраните, справките и архива, на които държите. Вие ще определите и разходите за тази инвестиция. Силата на МУСАТ е в пълен инженеринг на специфични системи,които най-точно задоволяват потребностите на партньора. Ние поемаме гаранциите и поддръжката на всяка изградена от нас GPS система.

Бъдещето развитие реализираме съвместно
Партньорството е най-важното в съвместната ни работа. GPS системата за мониторинг и управление ще обогати значително информационната база за услугите, които осъществявате. Опитът показва, че желанието за пълна автоматизация на контрола, всеобхватност и ефективно управление на процесите съпътстват експлоатацията на всяка система.
Ние сме на Ваше разположение за бъдещо оптимизиране и развитие на Вашата система.
Огромната информация в GPS системата, позволява да се генерират все повече аналитични справки, до пълна автоматизация на отчетността, оценката и заплащането.

Инвестиция, която пести
Вашата инвестиция в GPS система е добрия избор, за да спестите:
Материални разходи: намаляване на разходите за гориво, масла и гуми. Опитът показва намаляване на материалните разходи при изпълнение на един и същ обем работа с близо 30%.
Труд: вашата GPS система ще осигури обективната информация за работното време и ефективното използване на работната сила. Контролът ще доведе до намаляване на неефективните престои. Опитът показва относително намаляване на разходите за труд с близо 20% след внедряване на GPS системи за мониторинг и управление на дейността.
Унищожаването и кражбите на стоково-материални ценности намаляват рязко.

Инвестиция, която повишава качеството
Освен ефекта за Вас при внедряване на GPS система се постига значително повишаване на качеството на услугите, които реализирате. Точност в транспортното обслужване и пълна обективна информация за клиентите, превозното средство пристига по разписание, по график се осигуряват стоките. Движението се осъществява с регламентирани скорости, при по-висока сигурност и безопасност на превозите. Рязко намаляват унищожаването и кражбите на стоково материални ценности. Опитът показва значително повишаване на качеството на услугите и постигане на значително по-добри взаимоотношения с клиентите.

Инвестиция, която повишава ефективността
Вашата инвестиция в GPS система води до значително повишаване на ефективността на дейността Ви. Процесите на мониторинг и управление осигуряват с един и същ капацитет от транспортни и други средства да повишите обема на извършената работа. Ефективното използване на всички ресурси, с които разполага Вашата фирма или организация се отразява върху потребностите от нови инвестиции. Преди да пристъпите към тях, помислете, че фирми внедрили GPS системи постигат до 40 % увеличаване на извършената работа със съществуващ ресурс. Пресметнете сами с повишаване на ефективността на Вашата дейност какъв финансов ресурс ще освободите и какво нарастване на приходите ще постигнете.

Инвестиция на бъдещето
Развитието на всяка дейност в нашето съвремие е неразривно свързано с инвестиции в бъдещи авангардни технологии.
Те ще формират този инструментариум, с който се постига високо качество и ефективност на всяка човешка дейност. GPS системите са бъдещ решаващ фактор за сертифициране на Вашата дейност по стандарта за качество ISO. Решаващ фактор за вашата добра визия пред клиентите.
Инвестирайте сега, за да постигнете успеха в бъдещата си дейност.