Начало
За нас
Хардуерни продукти
Нашите клиенти
Контакти
Архив
 

 

Функции на системата ,,АСКУП“

Това е най-мащабния реализиран проект в страната, който осигурява диспечирането на над 1000 транспортни средства в реално време, като позиционира с точност до 10 метра на всеки 30 секунди. Визуализацията на електронна карта и софтуерното окачествяване на спазването на разписанията за движение, богатия набор от справки, постоянната връзка с водачите, гарантира ефективно и качествено транспортно обслужване.

 

Поглед върху диспечерския екран

АСКУП” системите на МУСАТ, основани на GPS позициониране, осигуряват изключително богата информация в реално време и като последващ мониторинг за изпълнители, диспечери и ръководители. Предимствата на тази информация са: обективност, точност, аналитичност и всеобхватност.

Големи възможности предлага ,,Основния екран“ на системата:
Върху цифрова карта на града са изобразени маршрутите и всички спирки, всяко превозно средство е означено с действителното му местоположение в текущия момент. Местоположението се актуализира на всеки 30 секунди.

 

Трите цвята на превозните средства визуализират спазването на разписанията. От този екран се осъществява достъп до 15 отворени прозореца, функционално осигуряващи дейността на диспечера. Особено полезен е екрана с обобщената справка за извършената работа до момента.

 

Най-доброто в софтуера “ПРОТРАНССОФТ”

ПРОТРАНССОФТ” е продукт споцеално разработен за мониторинг и управление на транспортни системи. Изключително богатите възможности на програмния продукт са постигнати на базата на дългогодишния опит в съвместната работа с големи транспортни организации.

 

Разработен на модулен принцип, “ПРОТРАНССОФТ” непрестанно се обогатява с нови възможности.
Благодарение на успешното функциониране на софтуера, GPS системите на МУСАТ предлагат на потребителите богат набор от функции.

 

 

Сфери на приложение

GPS системите на МУСАТ намират приложение основно в сферата на транспорта и услугите.
Най-ефективен мониторинг и управление се реализират в транспортни дружества за пътнически превози, превози на стоки и товари, почистване, офрана.
Ние предлагаме за Вас нашите продукти в тези сфери:


"ПРОТРАНССОФТ" – Авто
"ПРОТРАНССОФТ" - ТМ
"ПРОТРАНССОФТ" – ТБ
"ПРОТРАНССОФТ" – ТАКСИ
"ПРОТРАНССОФТ" – ЧИСТОТА
"ПРОТРАНССОФТ" – СОТ
"ПРОТРАНССОФТ" – БЪРЗА ПОМОЩ
"ПРОТРАНССОФТ" – ПОЖАРНА
"ПРОТРАНССОФТ" – СПЕЦИАЛНИ АВТОМОБИЛИ

 

Системите ПРОТРАНССОФТ се изграждат с технически средства на МУСАТ при използване на собствена радиосистема и в сътрудничество с GPS България при използване на мрежата на М-Тел за пренос на информация извън градовете и извън България.

 

 

Нашият екип